ASOCIARSE

Vantaxes de asociarse

Asociarse ten vantaxes: Por tan só 2,50 € ao mes, se estás en activo, ou 1 € ao mes, se te atopas en paro ou es estudiante, podes pertencer á AS-PG e beneficiarte das seguintes vantaxes:

a) Descontos dun 50% nas publicacións e de ate un 70% na matrícula das actividades organizadas ou coorganizadas pola Asociación...

b) Dereito a estar informado/a dos traballos e actividades que se realizan.

c) Posibilidade de coñecer as experiencias educativas ou os traballos de investigación que se leven a cabo.

d) Dereito a integrarte nos equipos de traballo ou a crear outros novos.

FORMULARIO DE SUSCRICIÓN

Nome:
Apelidos:
N.I.F.:
Teléfono:
E-mail:
Enderezo:
Titulación:
Especialidade:
Centro de traballo ou estudo:
Situación: Activo
Estudante
Parado
Data de subscrición:
Pagamento domiciliado: Sírvanse tomar nota e atender até novo aviso, con cargo á miña conta os recibos que ao meu nome lle sexan presentados pola ASOCIACIÓN SOCIO-PEDAGÓXICA GALEGA (AS-PG).
Banco / Caixa de aforros:
Conta:
Titular:
Poboación:
Provincia:
Observacións:
Para máis información sobre esta Web contacte con  xestor@as-pg.com
Este software foi deseñado e implementado por ENXENIO S.L. (contacto@enxenio.es)