Avaliación e catalogación de sites web de carácter socioeducativo
Proxecto subvencionado segundo resolución do 12 de novembro de 2010 (con publicación no DOG o 19 de novembro de 2010) da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, na que se publica a relación das subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 15 de xuño de 2010 destinadas a entidades sen ánimo de lucro, para actuacións de difusión relacionadas co desenvolvemento da Sociedade da Información na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) e polo Plan Avanza.
Crédito, en modalidade de subvención, correspondente á aplicación orzamentaria 04.70.571A.781.0, con denominación "Achegas a institucións sen fins de lucro para proxectos da Sociedade da Información" cunha contía de 1.000.000 €.
Para máis información sobre esta Web contacte con  xestor@as-pg.com
Este software foi deseñado e implementado por ENXENIO S.L. (contacto@enxenio.es)