RECURSOS > Aula dixital > Física-Química
Non hai materias
O Real Decreto 1 317 do 27 de outubro de 1989 (B.O.E. do 3 de novembro de 1989)establece para España as Unidades Legais de Medida seguindo as directivas das Comunidades Europeas e o Documento Internacional ?Unidades de Medida Legais? da OIML (Organización Internacional de Metroloxía Legal).
Autores/as :  Ramón Vilalta
Breve recordatorio de nomes de mulleres que destacaron na historia da Física e Química
Curiosidades que relacionan a Física coa producción marisqueira (supoñendo ausencia de catástrofes). Extraído do libro "Astronomía Práctica e outras cousas".
Curiosidades que relacionan a Química ou a Bioloxía co cuidado do pelo. Extraído do libro de 1º Bacharelato de Física e Química. AS-PG-A Nosa Terra.
Algunhas propostas de exercicios con folla de cálculo, extraídos do libro do profesor do libro de Física e Química de 1º Bacharelato, da AS-PG/A NOSA TERRA.
Para máis información sobre esta Web contacte con  xestor@as-pg.com
Este software foi deseñado e implementado por ENXENIO S.L. (contacto@enxenio.es)