RECURSOS > Aula dixital > Lingua
Non hai materias
Autores/as :  Anxo González Guerra e Victoria Ogando
Test literarios, xeográficos, suxerencias para traballo en grupo, temas para redacción, ortografía, acentuación.
Autores/as :  Xoan Costa
Dadas unha serie de definicións, trátase de achar a palabra correspondente a cada unha delas.Para 1º de ESO
Pequeno exercicio autocorrexíbel sobre usos de b e de v. Acompáñase dunha breve descrición teórica.
Para máis información sobre esta Web contacte con  xestor@as-pg.com
Este software foi deseñado e implementado por ENXENIO S.L. (contacto@enxenio.es)