Museo dixital
Visitar...
[Permanente]
A fundación das Irmandades da Fala xorde nun contexto social propenso aos cambios e en pleno declive do sistema político da Restauración. Os intentos por parte do goberno de implantar un drástico programa centralizador (tamén no plano ideolóxico) propician a aparición ou a reorganización dos movementos nacionalistas nas comunidades históricas do Estado. No caso galego, as Irmandades da Fala representan a evolución definitiva desde o primeiro galeguismo ao nacionalismo organizado como movemento político, e a súa creación veu ocupar o valeiro deixado pola desintegración de Solidaridad Gallega.
Visitar...
[Permanente]
Exposición elaborada para o Proxecto Galbreus
Páxinas1
Para máis información sobre esta Web contacte con  xestor@as-pg.com
Este software foi deseñado e implementado por ENXENIO S.L. (contacto@enxenio.es)