RECURSOS > Aula dixital > Sociolingüística
Acordo de cooperación entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitária da xunta de Galiza e a Consejería de Educación e Cultura da Junta de Castela e León para a promoción do idioma galego nos territórios limítrofes das comunidades autónomas (O Bierzo e Sanabria).
Carta asinada en Estrasburgo o 5 de novembro de 1992.
Estudo realizado no curso 2000-01 pola Confederación Intersindical Galega do Ensino (CIG-Ensino) e a Asociación Sócio-Pedagóxica Galega (AS-PG) para coñecer o estado actual da normalización lingüística, nomeadamente o cumprimento do Decreto 247/95, que estabelece as matérias que é obrigatório impartir no noso idioma.
O feito lingüístico galego resume perfeitamente a ideoloxia lingüística de Ramón Vilar Ponte, pois o idioma constitúe, como é sabido, un dos seus principais cabalos de batalla, ao que dedicou moitas das páxinas que deixou escritas nas máis diversas publicacións con que colaborou e nos seus libros e folletos.
Aprobado por unanimidade do Parlamento galego o día 22 de setembro de 2004.
Análise dos comportamentos lingüísticos do alunado galego, basco e bretón. Estudo realizado dentro do proxecto GALBREUS, cofinanciado pola Comisión Europea, dirixido polo profesor Xosé Ramón Freixeiro Mato.
  Situación lingüística en Calabria
Informe realizado polo autor con motivo da visita, organizada polo Bureau Européen pour les langues moins répandues, que se levou a cabo no mes de maio de 1993. As comunidades minoritárias etnolingüísticas gregas, albanesas, occitana e xitana en Calábria están sufrindo un proceso moi acentuado de colonización italianizante.
Páxinas1
Para máis información sobre esta Web contacte con  xestor@as-pg.com
Este software foi deseñado e implementado por ENXENIO S.L. (contacto@enxenio.es)