RECURSOS > Aula dixital
Nesta sección preséntase unha ampla oferta de unidades didácticas e outros recursos, dirixidos á educación Infantil, Primaria, Secundaria e á labor de Orientación, aos que os/as usuarios/as poderán acceder e descargar. Ao voso dispor un completo banco de datos educativos de utilidade para todas as áreas do ensino.
Tamén contamos con que os/as usuarios/as nos enviedes aqueles materiais que tedes elaborado por vós mesmos ou que sexan de dominio público. En cada categoría existe un/unha xestor/a, que irá periodicamente actualizando os recursos. Cada xestor dispón dun correo electrónico ao que se poderán enviar tanto suxestións, como solicitudes, materiais ou unidades didácticas: infantil@as-pg.com, primaria@as-pg.com, secundaria@as-pg.com, orientacion@as-pg.com, unidadesdidacticas@as-pg.com. Agradecemos a vosa colaboración.
Para máis información sobre esta Web contacte con  xestor@as-pg.com
Este software foi deseñado e implementado por ENXENIO S.L. (contacto@enxenio.es)