Formación
Cursos 
XXVI XORNADAS DE LINGUA E LITERATURA
Imprimir
XXVI XORNADAS DE LINGUA E LITERATURA  (8 Horas)
Matrícula:  Desde 07/04/2017 até 08/06/2017(o formulario de matrícula estará activo só entre esas datas).
Calendario:  Desde 06/05/2017 até 24/05/2017.
Horario: Entrega de material: 9:45h, remate de mañá ás 14:00h. Tarde: de 16:00h a 20:00h
Lugar de celebración: IES As Fontiñas. Rúa Estocolmo, nº 5. Santiago.
Número de prazas: 200
Prazas para persoas que nunca traballaran como docentes en centros públicos ou concertados da Consellería de Educación:
      Prazas reservadas: 30%       Número máximo de prazas: 30%
Coordenadores: 33229383H 35310267T
Modalidade formativa: XORNADAS PRESENCIAL
Obxectivos previstos:

Achegar información sobre o autor homenaxeado o día das Letras Galegas: Carlos Casares.

Reflexionar sobre a situación socilingüística da lingua galega

Dar a coñecer a obra dunha escritora actual: Eli Ríos.

Transmitir recursos para traballar na aula a literatura en relación co cine.

Achegar recursos para o traballos dos comentarios filolóxico, lingüístico e literario.

Achegar recursos para a renovación  pedagóxica da lingua e da literatura.

Reflexionar sobre a importancia de integración do alumnado para a renovación do ensino desde a tradición.

Contidos:

CARLOS CASARES NO ESPELLO DA SÚA OBRA

LINGUA GALEGA E ENSINO:  COHERENCIA, COMPROMISO E VISIÓN DE FUTURO

A ESCRITORA FAL A DA SÚA OBRA. ELI RÍOS

CINECLUBE NO ENSINO

COMENTARIO DE TEXTO FILOLÓXICO DUN TEXTO MEDIEVAL

COMO ATRAER AO ALUMNADO Á LITERATURA

A MATERIA DE LINGUA DENDE UN ENFOQUE COMUNICATIVO

COMENTARIO DE TEXTO LITERARIO

A DRAMATURXIA COMO FERRAMENTA DE INTERVENCIÓN NO XOGO DAS IDENTIDADES COLECTIVA E PERSOAL

COMENTARIO DE TEXTO LINGÜÍSTICO DUN TEXTO CONTEMPORÁNEO.

Metodoloxía que se vai empregar:

Alén da exposición teórica da conferencia, as Xornadas serán prácticas xa que se achegarán recursos didácticos que se poidan utilizar posteriormente nas aulas. Pecharase o acto dunha maneira lúdica ao mesmo tempo que de achega didáctica coa actuación de regueifeiras.

Plano de avaliacion da actividade:

A través dunha enquisa que se entregará á asistencia

Destinatarios:

Profesorado galego e especialistas en lingua e literatura galega

Criterios de selección:

Por orde de inscrición

Tipo e ámbito de difusión:

A través de dípticos e correos electrónicos

Importe da matrícula e tipos:
Gratuito : 0 €
Gratuíto : 0 €