Ortografía

 Preme no botón e logo vai copiando no cadro en branco os textos que irán aparecendo. Terás que substituír os asteriscos (*) por b ou v segundo corresponder.


Usos de B e de V

 

En xeral escríbense con b as palabras que comezan pola sílaba bu-, así como as rematadas en -bilidade, -bundo, -bunda. Tamén os infinitivos da 3º conxugación rematados en -bir.

Tamén se escribe b cando esta consoante vai formando grupo con outra: publicar, cabra, febre, substantivo, etc. Exceptúase acivro

As terminacións dos copretéritos dos verbos da primeira conxugación levan b: andabas, bailaba, etc.

En xeral escríbense con v os adxectivos graves rematados en -ava, -ave, -avo, -eve, -evo, -iva, -ivo: grave, suave, suevo, lesivo

Tamén os compostos con vice- (vicepresidente)  e as palabras que comezan por ad- ou sub- cando despois segue o fonema /b/: advento, subversivo