A gran pregunta

 

A grande pregunta que vos propoñemos non ten a súa resposta en Internet (aínda que tamén podería). Consiste en localizar na Biblioteca do Centro o libro Follas Novas, ler as Dúas palabras da autora e contestar as seguintes preguntas. Se preferires ler en internet, preme neste recurso http://centros.edu.xunta.es/iesvalminor/departamentos/galego/html/duas_palabras_rosalia.htm

 

Onde, cando e en que circunstancias foi escrito este libro?

Que quere reflexar nel a autora?

Que diferenzas existen, no estado de ánimo, entre os Cantares Gallegos e Follas Novas?

Segundo Rosalía, cal debe ser a relación da poeta co pobo?

Dos sentimentos alleos, cales quere expresar especialamente Rosalía? Por que?

Por que escribe este libro en galego?

Finalmente: Sinala unha temática presente na obra de Rosalía desde os primeiros poemas aos derradeiros libros

Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License