Avaliación

A avaliación farase en función do número de respostas correctas na primeira pregunta. Nas seguintes, ao seren máis abertas, atenderase tamén a unha correcta argumentación.

Se se quixer, atribuirase unha puntuación a cada apartado. Propoñemos catro puntos para a gran pregunta e seis para as restantes.

 

 

Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License