CRÉDITOS


Traballaremos consultando os seguintes enderezos:
- A lingua galega en xeral: http://gl.wikipedia.org/wiki/Lingua_galega

- Lingua e dialecto: http://gl.wikipedia.org/wiki/Dialecto

- Bloques dialectais do galego: http://www.consellodacultura.org/arquivos/cdsg/loia/ficha.php?idioma=1

-Tamén en: http://www.ciberlingua.org/multimedia/multimedia04/vigo/cantosgalegos/index.html

- Sobre o concepto de isoglosa: http://gl.wikipedia.org/wiki/Isoglosa
- Rasgos lingüísticos: http://gl.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_ling%C3%BC%C3%ADsticas_do_galego

Este webquest foi realizado por Xoán Costa


Faga clic para acceder á galería

Versión imprimible