Logo Podcast AS-PG
Sube o teu podcast
Os formatos máis recomendábeis son mp3 para audio e mp4 ou mov para vídeo.
Datos do arquivo
Arquivo(*)
Título(*)
Descrición(*)
Tipo de arquivo
Duración(*)(hh:mm:ss)
Autores/as do arquivo
Canle
Tema
Icona do arquivo
A icona do arquivo debe ser preferibelmente de 100x80 puntos.
Datos persoais
Nome(*)
Apelidos(*)
Email de contacto(*)
Teléfono
Observacións
Nota: os campos sinalados con (*) son obrigatorios.