Audiolibros
Os audiolibros son un recurso cada vez máis habitual. O primeiro audiolibro en galego foi escrito por Xosé Durán, segundo unha entrevista en La voz de Galicia
Os audiolibros son un recurso cada vez máis habitual. O primeiro audiolibro en galego foi escrito por Xosé Durán, segundo unha entrevista en La voz de Galicia


Audiolibros en galego

Dialectoloxía oral. Trátase dunha dialectoloxía oral, con textos de diferentes xeracións de falantes, rexistrados entre mediados dos anos 70 e mediados dos 90 do pasado século. É preciso descargar o arquivo

Audio libros en castelán

Don Quijote de la Mancha. O Quixote en mp3 por iniciativa do Goberno de Aragón

Audiolibros en portugués


Voolume, un portal de audiolibros de pago
Audiolivro, portal de literatura en audio  
[Imprimir]