Inicio 
Procura avanzada | Axuda

Historia

Ordenar por: Data | Título
Proxecto de investigación que vira ao redor da pescuda dos nomes, das voces e dos lugares da represión. Nesta liña, e desde o rigor da disciplina histórica, preténdese cubrir os baleiros existentes sobre o período de estudo. En primeiro lugar, poñer ao servizo da sociedade galega os nomes das vítimas do franquismo, a través dunha base de datos específica que recolla os principais datos de cada persoa. Ao tempo, recoller as voces dos que pasaron polo cárcere, o exilio ou estiveron agochados, así como as lembranzas dos seus familiares máis achegados. E por último, botar luz sobre os lugares da represión, as "cunetas", os cemiterios, as corredoiras ou os montes, onde os represaliados e represaliadas foron asasinados ou foron vexados.
Selección de imaxes do franquismo que percorren a politica, a economia, a sociedade e a vida cotiá durante o franquismo.

A nosa historia contada en galego, de xeito ameno, con fotografías, e cunha interesante bibografía para ampliar.
Información sobre historia organizada por temas e materias pensada para a ESO e o bacharelato. Contén mapas, exercicios, comentarios, textos e un espazo con apuntamentos en inglés.
Proposta de traballo con textos desde unha perspectiva histórica utilizando materiais diferentes, creando material propio...
Páxina sobre historia onde se poden ver apuntamentos, power points, charlas on line, reportaxes, discursos históricos e secuencias de películas históricas.
Ordenar por: Data | Título
Unha maneira de facer Europa