Inicio 
Procura avanzada | Axuda
>
Xenérico

Xenérico

Ordenar por: Data | Título
A través dun power point moi ilustrativo preténdese facer unha achega de como conseguir na aula que o alumnado adquira as competencias que marca a lexislación.
páxina de recursos para o profesorado e que fornece soporte para albergar blogs e outro software para traballar co alumnado, ademais de información sobre concursos, enlaces con webs de educación, dicionarios...
Páxina de divulgación científica e técnica. Amplo fondo documental clasificado por categorías ou por coleccións. Todas as temáticas, desde a tecnoloxía á lingüística divulgadas a través de amenos vídeos, pasando por unha ampla lista de recursos para todas as materias
Páxina en portugués que recolle materiais e apuntamentos de diferentes materias e os enfoca dun xeito ameno e didáctico.
Información e asesoramento afectivo-sexual para a mocidade.
Actividades moi lúdicas, probas de autoavaliación ou vídeos para achegarse á informática dun xeito ben ameno.
Power point que axuda a traballar e mellorar a oralidade a través de recursos web.
Modelo de webquest con partes moi claras para poder baseármonos nela para crear as nosas propias para a aula. Está en catalán.
Glosario de termos en galego relacionados coa orientación académica e profesional e con tradución a outros idiomas.
Páxina que ofrece información ao profesorado tanto para manexar distintas problemáticas que poidan xurdir co alumnado como para orientar a este a nivel de saídas profesionais...
Blog onde se poden seguir as actividades e obradoiros da Campaña de Dinamización Lingüística PALABRAS NO AR desenvolvida por Kalandraka Editora para o programa Bocaberta da SXPL. Inclúe actividades, pequenos xogos, emisións radoifónicas,creacións plásticas, orais e escritas, tradición en diferentes formatos de presentación ( escritos, audio e video).
Recursos como xogos, aplicacións didácticas (weblogs, webquests... ) ou contos para os máis pequenos.
PEGI é un sistema de clasificación de xogos por idades e foi estabelecido para axudar os pais e as nais a tomaren decisións informadas na adquisición de xogos de computador.
Páxina a través da que se poden escoitar podcast de diversas materias así como de actualidade,entrevistas e diversos temas relacionados co ocio.
Páxina de recursos para descargar, tanto correspondentes a primaria como a secundaria. Unidades didácticas, secuencias didácticas e actividades para diferentes materias.
A partir de textos xornalísticos lévase a cabo unha experiencia para dotar o alumnado de ferramentas para abordar activamente os contidos de cada materia alén de mellorar as destrezas para expoñer oralmente.
Diferentes propostas didácticas e recursos organizados por materias, alén de xogos para reforzar contidos e cultura xeral.
Páxina para descargar materiais didácticos e recursos diversos para o profesorado.
Páxina de xogos para infantil, primaria... con fichas.
Xogos de preguntas e respostas, proxectos de investigación...e todo para achegarse ao mundo dos libros de ficción e aventuras
Ordenar por: Data | Título
Unha maneira de facer Europa