Formación
Cursos 
XX Xornadas de Lingua e Literatura
Imprimir
XX Xornadas de Lingua e Literatura  (12 Horas)
Matrícula:  Desde 26/03/2010 até 08/04/2010(o formulario de matrícula estará activo só entre esas datas).
Calendario:  Desde 09/04/2010 até 10/04/2010.
Horario: 9 de abril desde as 16:30 até as 21:00. 10 de abril de 10:00 h. a 21:00 h.
Lugar de celebración: Rúa Xoán XXIII, Santiago de Compostela
Número de prazas: 250
Prazas para persoas que nunca traballaran como docentes en centros públicos ou concertados da Consellería de Educación:
      Prazas reservadas: 25%       Número máximo de prazas: 25%
Coordenadores: 52470409A 33229383H
Modalidade formativa: Presencial
Obxectivos previstos:
Estudar difentes aspectos relacionados coa nosa lingua e literatura e con temas de interese para o profesorado desta materia. -Espallar experiencias pedagóxicas innovadoras baseadas na implicación de profesorado e alumnado. -Fornecer materiais e recursos para a impartición da lingua e a literatura no ensino, mediante seminarios de sociolingüística, TIC, literatura, lingua, -Actualizar os coñecementos de lingua e literatura galegas mediante a exposición dos estudos máis recentes realizados sobre esta materia. -Contribuír á progresiva normalización da lingua galega.
Contidos:
1. Mesa redonda: Uxío Novoneyra. 2.Proxeción do video: Cartografía da identidade. Uxío Novoneyra. 3.Conferencia: ?A visión do mundo na obra de Rosalía de Castro? 4.Conferencia sobre Carballo Calero. 5. .MESA REDONDA: O Decreto 124/2007  de uso e promoción do galego no ensino educativo (RAG, Queremos Galego, Coordinadora de Equipas de Normalización Lingüística) 6. Proxección do video ?Interlinguas? 7.Seminarios: 7.1-?O autor fala da súa obra?: Rafa Villar 7.2-?As novas tecnoloxías na literatura? 7.3-?Normalización, tradución e creación na aula? 7.4-?por qué colacao non está no diccionario?Palabras da lingua galega procedentes de marcas rexistradas. 7.5-?A lingua, da rede á aula e da aula á rede. 7.6-?O autor fala da súa obra?: Agustín Fernández Paz 7.7-? Literatura e ecoloxía? 7.8-?Luís Seoane?
Metodoloxía que se vai empregar:
Trátase dunhas Xornadas de carácter teórico-práctico, que potenciarán cada un destes aspectos segundo o tema a desenvover. Os diferentes seminarios están pensados para un alumnado que demanda que os contidos tratados teñan unha aplicación práctica e por este motivo terán un enfoque práctico. As conferencias e aqueles seminarios nos que os autores falan da súa obra terán unha primeira parte expositiva e unha segunda na que se propiciará a participación da asistencia.
Plano de avaliacion da actividade:
Recollerase, unha vez que se remate a actividade, unha enquisa na que se valorarán os seguintes aspectos: -Cumprimento dos obxectivos da activade. -Cumprimento dos contidos da actividade -Metodoloxía empregada na actividade -Valoración de aspectos como: datas, horarios, espazos ou materiais empregados.
Destinatarios:
profesorado docente non universitario
Criterios de selección:
Por orde de inscrición, tendo preferencia a afiliación da CIG-Ensino e socios/as da AS-PG
Tipo e ámbito de difusión:
o profesorado
Importe da matrícula e tipos:
Asociado/a AS-PG/CIG : 7 €
Parado : 11 €
Xeral : 21 €