Formación
Cursos 
XIII XORNADAS DE EXPRESIÓN ORAL “TÍRALLE DA LINGUA”
Imprimir
XIII XORNADAS DE EXPRESIÓN ORAL “TÍRALLE DA LINGUA”  (10 Horas)
Matrícula:  Desde 26/10/2012 até 14/11/2012(o formulario de matrícula estará activo só entre esas datas).
Calendario:  Desde 16/11/2012 até 17/11/2012.
Horario: Venres 16 de 16:30 a 20:00 horas e sábado 26 de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00 horas.
Lugar de celebración: IES As Fontiñas, Santiago de Compostela
Número de prazas: 100
Prazas para persoas que nunca traballaran como docentes en centros públicos ou concertados da Consellería de Educación:
      Prazas reservadas: 25%       Número máximo de prazas: 25%
Coordenadores: 32791362D 32792466D
Modalidade formativa: Presencial
Obxectivos previstos:
Tíralle da Lingua é un proxecto da AS-PG, dirixido ao alumnado e profesorado de todo o país, co obxectivo de normalizar o uso oral da nosa lingua, convertir o idioma en instrumento de comunicación normal, de creación e recreación de historias... de lingua vehicular do noso sistema educativo, en definitiva, de devolverlle ao galego o espazo que lle corresponde. -Transmitir no profesorado a importancia que o factor oral ten na recuperación e uso da lingua. -Proporcionar aos/ás asistentes técnicas básicas para estimular e traballar a oralidade nas aulas. -Dar pautas para a creación de historias ou ben para recrear historias de carácter popular. -Traballar aqueles aspectos básicos da comunicación oral e intentar introducir novas formas de comunicación.
Contidos:
VENRES 16 DE NOVEMBRO 16:30h – 17:00h Recepción e entrega de material De 17:00 a 18:30: PARA QUE SERVEN AS IMAXES?, Eva Mejuto, OQO Editora Alicia preguntábase na obra de Lewis Carroll para que serve un libro se non ten imaxes. Neste obradoiro darémoslle a volta á pregunta para analizar as distintas funcións que teñen as imaxes nun álbum ilustrado. Prestaremos especial atención ás posibilidades de traballo que a ilustración pode ter na aula e tamén exploraremos novos soportes para achegarmos os contos a nenos e nenas: a animación audiovisual, tanto para ver como para facermos o noso propio filme na escola, a partir das distintas experiencias de traballo de OQO editora e OQO filmes. De 18:30 a 20:00h: O berro de Lord Byron (poesía e sonoridade) Carlos Negro Romero, docente no C.P.I. Eusebio Lorenzo Baleirón e escritor. Obradoiro poético orientado a descubrir as potencialidades da linguaxe poética como expresión oral, como xogo fónico, como boca colectiva da imaxinación. SÁBADO 17 DE NOVEMBRO De 10:00 a 11:45: EN GALEGO, TODO VAI RODADO, Anxo Gómez Sánchez, docente no CPI Vicente Otero Valcárcel de Carral O relatorio pretende ensinar a traballar con programas informáticos moi básicos, como o Movimaker, parar realizar dobraxes de trailers e peliculas. De 12:00 a 14:00: "Expresión audiovisual dos nativos dixitais"; Manuel González Álvarez, profesor no IES Concepción Arenal de Ferrol, guionista e investigador cinematográfico. A utilización creativa -como un bolígrafo ou pincel - de dispositivos de rexistro de imaxe (cámaras fotográficas, móbiles..) ofrece innumerábeis posibilidades na práctica docente, dende a creación de obxectos dixitais ata a expresión libre. O único importante é a “mirada”. De 16:00 a 17:30: Os proxectos Ponte na fala e Canto Conto, Xosé Antonio Formoso Lado, filólogo, integrante do proxecto Fabaloba Ponte na fala trata de recoller literatura oral tradicional da concello de Ponteceso e difundila a través dun blog, no cal tamén se propoñen actividades educativas para realizar partindo dese patrimonio. Canto Conto é un proxecto de formación en narración oral que percorre diferentes estilos desta, dende o estudo do estilo e as técnicas da narración tradicional ata o achegamento ás diferentes estilos dos contadores profesionais de hoxe en día e os diferentes medios de difusión. De 17:30 a 19:00: Canto conto! Raúl Piñeiro Fernández, filólogo, animador sociocultural e dinamizador. Dentro dunha aula o fundamental, o máis importante senón o único é a comunicación, en calquera das súas formas. Por iso, o campo das dinámicas da aula é imprescindible para o traballo transversal co alumnado, para dotalos de habilidades comunicativas e sociais. Propoñemos unha achega a diferentes propostas de expresión oral creativa e participativa. Como peche da sesión Raúl Piñeiro presentará o seu último traballo de narración oral: Os graxos da Burga. 19:00: Clausura
Metodoloxía que se vai empregar:
-Presentación de distintas experiencias prácticas levadas a cabo en distintos centros de ensino (dobraxe de filmes, a creación de audiovisuais, obradoiros de poesía...) -Relatorios de carácter teórico para dotar aos docentes de novos xeitos de difundir a lingua galega e polo tanto de fomentar a oralidade nas aulas.
Plano de avaliacion da actividade:
-Asistencia ao 85% das horas. -Seguimento do desenvolvemento da actividade. -Cumprimentación dunha enquisa por parte dos/as asistentes.
Destinatarios:
Profesorado do ensino non universitario e futuros ensinantes do ensino non universitario.
Criterios de selección:
Por rigorosa orde de inscrición en www.as-pg.com , tendo preferencia os socios/as da AS-PG.
Tipo e ámbito de difusión:
-Enviarase información aos socios/as da AS-PG e aos centros de ensino. -Publicitarase na páxina web da AS-PG.
Importe da matrícula e tipos:
Gratuíta : 0 €