Formación
Cursos 
ACHEGANDO COMPLICIADADES PARA A COEDUCACIÓN.
Imprimir
ACHEGANDO COMPLICIADADES PARA A COEDUCACIÓN.  (8 Horas)
Matrícula:  Desde 06/11/2017 até 27/11/2017(o formulario de matrícula estará activo só entre esas datas).
Calendario:  Desde 25/11/2017 até 25/11/2017.
Horario: De 10 a 14h e de 16 a 20h.
Lugar de celebración: Pazo da Cultura de Pontevedra.
Número de prazas: 100
Prazas para persoas que nunca traballaran como docentes en centros públicos ou concertados da Consellería de Educación:
      Prazas reservadas: 25%       Número máximo de prazas: 25%
Coordenadores: 32792466D 33230641B
Modalidade formativa: Xornadas
Obxectivos previstos:

Proporcionar ao profesorado técnicas básicas para analizar e estimular a coeducación nas aulas.

Transmitir ao profesorado a importancia  de educar en igualdade para superar inxustizas xeradas por razóns de xénero.

 

Contidos:

 PROGRAMA

 9:45-10:00 h. Recepción e entrega de material

 10:00-12:00 h.  Marco lexislativo. recursos dispoñibles 

Rosa Campos Briones, Psicóloca-directora do Centro de Información á Muller do Concello de Pontevedra.  

Análise da violencia de xénero dende o marco lexislativo:  Que permiten as leis,  e que non permiten,  cara a prevención e tratamento da violencia contra a muller? A importancia de coñecer e aplicar o marco lexislativo que temos.

 Recursos disponibles na nosa comunidade.

 12:00-14:00 h. Educar en igualdade… é posible!

 Luisa Márquez Rodríguez, profesora de  Xeografía e Historia no IES Luís Seoane (actualmente xubilada), responsable do PEA-UNESCO no mesmo por 20 anos e coordinadora do Comité UNESCO. Coordinadora Galega das Escolas Asociadas da UNESCO.

 Alba Lorenzo García, estudou no IES Luís Seoane de Monte Porreiro,participando en proxectos e intercambios como membro do Comité UNESCO.

 É posible educar na igualdade entre mozas e mozos e combater a violencia nas relacións interpersonais, identificando os sinais e reforzando as relacións en pé de igualdade. Neste proceso é imprescindible e decisivo o compromiso das mozas e dos mozos.

16:00-18:00 h. Coeducando, conxugamos futuro!

Carme Moure, profesora de ensino secundario, con ampla experiencia en labor coeducativo nas aulas.

Levar a Coeducación ás aulas é previr as violencias machistas porque só a Coeducación protexe do machismo. De aí que sexan tan urxentes actuacións individuais e colectivas nos centros educativos do país. Precísanse equilibrar as carencias e excesos das mochilas de xénero do noso alumnado, converténdoo así en suxeito activo de  igualdade e prevención. Acadar isto implica, nas aulas, a necesidade de ensinar desde currículos igualitarios e levar a cabo labores coeducativos a nivel colectivo; só así axudaremos á construción dunha socidade igualitaria.

 18:00-20:00h. Sensibilizar, previr e detectar as violencias de xénero no sistema educativo.

 Carmen Ruíz Repullo, Doutora en Socioloxía, experta en Xénero e Igualdade de Oportunidades pola Universidade de Granada.

Por que a violencia de xénero estase (re)producindo nas idades máis novas?, cales son os factores actuais que están incidindo na reprodución desta problemática social?, que causas e mecanismos sosteñen e producen a violencia de xénero nas mozas adolescentes?, que modelo de masculinidade adolescente protagoniza a violencia de xénero?

Nos últimos anos estamos asistindo a unha exposición case cotiá de datos e cifras que sitúan a violencia de xénero na adolescencia nunha problemática que require urxentes respostas. A violencia de xénero nestas idades é unha realidade que marcou unha liña de actuación en materia de prevención, detección e intervención. Con todo, queda moita información por coñecer sobre os mecanismos que lexitiman e reproducen esta problemática social. Traballar coa adolescencia, desde a adolescencia, é o gran reto desta formación, achegarnos para coñecer, detectar e especialmente, previr a violencia de xénero nestas idades

Ás 20:00 Clausura

 

Plano de avaliacion da actividade:

Asistencia ao 85% das horas.

Seguimento do desenvolvemento da actividade.

Cumprimentación dunha enquisa por parte dos/as asistentes

Destinatarios:

Profesorado de ensino non universitario e futuros ensinantes.

Criterios de selección:

Por rigorosa orde de inscrición tendo preferencia persoas socias da AS-PG e afiliadas á CIG-Ensino.

Importe da matrícula e tipos:
Gratuíta : 0 €