Formación
Privacidade
Imprimir
O tratamento dos datos persoais que proporcionan os/as usuarios/as axústase á normativa estabelecida na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal(B.O.E. 14/12/1999).

A AS-PG declara o uso exclusivo destes datos para a xestión de actividades de formación organizadas pola propia asociación e garante a privacidade do ficheiro no que se inclúen os datos persoais obtidos a través deste formulario, que en ningún caso se facilitarán a terceiras persoas ou entidades. Os usuarios poderán, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos datos persoais proporcionados, comunicándoo por correo normal, electrónico ou por fax e indicando claramente o seu nome, apelidos e enderezo.